[GALEGO]

San Andrés de Teixido é un lugar de peregrinación ancestral. É a meca dun culto pagán posteriormente cristianizado.

En varios puntos dos antigos camiños de peregrinación a este lugar existen os "amilladoiros", que son montóns de pedras colocadas ó longo dos séculos polos peregríns que o visitan.

Antigamente crían que o día do Xuizo Final, cando as pedras falasen, serían testemuñas do cumprimento da romería por parte dos romeiros que alí as depositaran. Algúns romeiros chegaban a colalas, incluso, dentro do santuario.
Hoxe en día, a xente que fai o camiño a pé, continúa depositando unha pedra que carga dende o lugar de partida ata un dos amilladoiros do camiño.

[CASTELLANO]

San Andrés de Teixido es un lugar de peregrinación ancestral. Es la meca de un culto pagano posteriormente cristianizado.

En varios puntos de los antíguos caminos de peregrinación a este lugar existen los "amilladoiros", que son montones de piedras colocadas a lo largo de los siglos por los peregrinos que lo visitan.

Antíguamente creían que el día del Juício Final, cuando las piedras hablasen, serían testigos del cumplimiento de la romería por parte de los romeros que las habían depositado. Algunos romeros llegaban a colarlas, incluso, dentro del santuario.
Hoy en día, la gente que hace el camino a pié, continúa depositando una piedra que carga desde el lugar de partida hasta uno de los amilladoiros del camino.

Amilladoiro en el camino a Teixido.
Amilladoiro en el camino a Teixido.

[GALEGO]

Eu pinto pedras como homenaxe a esa tradición, a xeito de elementos decorativos que a xente leva de lembranza á súa casa. As miñas pedras levan unha capa protectora de barníz e poden usarse tamén en exterior (ventás, escaleiras, xardíns, etc).

[CASTELLANO]

Yo pinto piedras como homenaje a esa tradición, a modo de elementos decorativos que la gente se lleva de recuerdo a casa. Mis piedras llevan una capa protectora de barníz y se pueden usar también en exterior (ventanas, escaleras, jardines, etc).